کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا

داروی درمان بیماری گلوکوم سبب رشد موی انسان می شود


داروی درمان بیماری گلوکوم سبب رشد موی انسان می شود

یک گزارش جدید نشان می دهد که چگونه داروی گلوکوم باعث می شود موی انسان، مجددا رشد کند. این دارو به صورت تجاری به عنوان روشی برای بلند کردن طول مژه ها دردسترس است ، اما این اولین داده هایی است که نشان می دهد این دارو سبب رشد موی پوست سر انسان نیز می شود. به گزارش بنیان به نقل ازScience Daily ، اگر شما تاس هستید و خواهان بازگشت رشد موهای خود می باشید، این خبر خوبی برای شما است.

یک گزارش جدید منتشرشده درمجله FASEB، نشان می دهد که چگونه داروی گلوکوم تایید شده توسط FDA (bimatoprost)، باعث می شود موی انسان، مجددا رشد کند. این دارو به صورت تجاری به عنوان روشی برای بلند کردن طول مژه ها دردسترس است ، اما این اولین داده هایی است که نشان می دهد این دارو می تواند

سبب رشد موی پوست سر انسان نیز شود.
Valerie Randall پژوهشگر دانشگاه براد فورد انگلستان گفت: ما امیدواریم که این مطالعه منجر به توسعه یک درمان جدید برای ریزش مو شود و کیفیت زندگی را برای بسیاری از مردم بهبود بخشد. تحقیقات بیشتر سبب افزایش درک ما ازعملکرد فولیکول های مو خواهد شد و درنتیجه اجازه ابداع روش های جدید برای درمان بسیاری از اختلالات رشد مو را خواهد داد.
برای این کشف، راندال و همکارانش سه مجموعه آزمایش دو تا با استفاده از سلول انسان و یکی با استفاده از سلول موش، انجام دادند. آزمایشات بر روی سلول های انسانی با استفاده از فولیکول های در حال رشد مو درکشت ارگان و همچنین فولیکول های مو به دست آمده از سر انسان انجام شد. در هر دو این آزمایشات، دانشمندان دریافتند که bimatoprost منجر به رشد مو می شود. مجموعه سوم از آزمایش ها شامل استفاده از bimatoprost بر روی لکه های بدون مو پوست موش بود . همانند سلول های انسان، این دارو باعث رشد مجددا مو شده بود.
دکتر Gerald Weissmann سردبیر ارشد مجله FASEB گفت: " این دارو که درحال حاضر برای استفاده انسان تایید شده و ایمنی آن به طور کامل شناسایی شده است، کشف امیدوار کننده ای است که در تمام مدت درمقابل چشم ما بوده است.

Scroll to Top