کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا

آنتی بادی های تعدیل کننده سلول های بنیادی برای درمان طب ترمیمی


آنتی بادی های تعدیل کننده سلول های بنیادی برای درمان طب ترمیمی

هدف از این مطالعه شناسایی آنتی بادی های مونوکلونالی است که فعالیت سلول های بنیادی که در حال حاضر در بدن وجود دارد را با در نظر گرفتن روشی جایگزین برای روش های مبتنی بر توسعه سلول درمانی تعدیل می کند. آنتی بادی های تعدیل کننده سلول های بنیادی برای درمان طب ترمیمی به گزارش بنیان به نقل از genengnews ، موسسه سلول درمانی Medistem و Superview Biotechnology تفاهم نامه همکاری را با محوریت استفاده از رده های سلول های بنیادی Medistem برای غربالگری آنتی بادی های مونوکلونال با پتانسیل کاربرد درطب ترمیمی امضا کردند. Superview یک شرکت تابعه چینی است که از تکنولوژی تولید آنتی بادیهای مونوکلونال، علیه هدف های معینی بهره برداری می کند.

هدف از این همکاری شناسایی آنتی بادی های مونوکلونالی است که فعالیت سلول های بنیادی که در حال حاضر در بدن وجود دارد را با در نظر گرفتن روشی جایگزین برای روش های مبتنی بر توسعه سلول درمانی تعدیل می کند.
Thomas Ichim  توضیح می دهد: تا به امروز، اکثر شرکت های سلول های بنیادی در حال تمرکز بر روی خود سلول های بنیادی به عنوان یک محصول بودند.
در مقابل، او ادعا می کند، استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال برای هدف قرار دادن سلول های بنیادی اندوژن، نه تنها روشی را برای فعال کردن سلول های بنیادی ارائه می کند بلکه اجازه توسعه سلول درمانی های معین را فراهم می کند که می تواند برای احیا سلول های بنیادی کاندیدی که در مطالعات بالینی شکست خورده است، مورد استفاده قرار گیرند.
Jiong Wu از Superview افزود: این روشی است که Superview ادعا می کند با سهولت بیشتری می تواند به درمان های ترمیمی امیدوار کننده بیانجامد. نظر ما این است که موانع ورود به درمان های مبتنی بر آنتی بادی منوکلونال تعدیل کننده سلول های بنیادی اندوژن، کم تر از درمان مبتنی بر سلول های بنیادی است.
Medistem برتوسعه سلول درمانی بزرگسالان متمرکز شده است. تحقیقات آن بر استفاده از سلول های ترمیمی آندومتریال (ERCs)، که از سلول های بنیادی خون قاعدگی مشتق شده، استوار است.
این شرکت ادعا می کند این نوع سلول های بنیادی می تواند به ۹ بافت مختلف تمایز یافته، مقادیر زیادی فاکتور رشد تولید کرده و توانایی تکثیر بالایی را نشان دهد. در ماه ژوئن یک مطالعه بالینی در چین به منظور بررسی اثرERCs در درمان ایسکمی اندام حیاتی، شکل پیشرفته بیماری عروق محیطی، آغاز شد همچنین در ماه ژوئن، Medistem داده های ایمنی مثبتی را از اولین گروه  پنج نفره که در مطالعه ارزیابی ERCs در درمان نارسایی احتقانی قلب شرکت کرده بودند، گزارش کرد.

Scroll to Top