کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا

ترکیبی


کاشت مو به روش ترکیبیFUT+FIT 
 
 
درطاسی های وسیع 2500 تا 3000گرفت (8000 تا 10000 تار مو) لازم است تا پرپشتی قابل قبولی ایجاد شود. کاشت این تعداد مو فقط با روش جراحی FUTمستلزم برداشتن نوار پهن و بلندی (به عرض 2 تا 2.5 سانتی متر و طول 30 تا 33سانتی متر )از پشت سر بیمار است که نتیجه آن رد عمل زشتی است که تا آخر عمر باعث شرمندگی بیمار و عذاب وجدان پزشک می شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد تنها با روش غیرجراحیFIT این تعداد گرفت از سر بیمار برداشت شود عارضه ای که نصیب بیمار می شود طاسی پشت سر است.
 
 
برای جبران عوارض فوق ازهر دو روش کاشت مو در 2 روز متوالی استفاده می کنند مثلا روز اولFUT و روز دوم FIT انجام می شود و در هر روز یک منطقه از طاسی کاشته می شود. به این ترتیب حداکثر موها در حداقل زمان کاشته می شود. حسن اصلی روش ترکیبی آن است که از بانک موی سر به نحو احسن استفاده می شود.
 
با استفاده هم زمان از هر دو روش کاشت مو(FUT+FIT) سطح بزرگ تری پوشش داده می شود و تراکم موها افزایش می یابد. روش ترکیبی را که در چند سال اخیر در دنیا رواج یافته است روش طلایی می نامند.
 
 
مزیت دوم روش ترکیبی افزایش 30 درصد در تراکم موهای کاشته شده است.قبلا در یک جلسه کاشت مو با هریک از روش های FUT یا FIT در هر سانتی متر مربع از پوست سر 20 تا 30 گرفت (40 تا 60 تارمو) کاشته می شد. سپس در جلسه دوم که 9 ماه بعد از عمل اول انجام می شد لابلای موها پر می شد. اما امروزه با روش ترکیبی بدون معطلی می توان لابلای موها را کاملا پر کرد و تراکم موها را افزایش داد (گاهی تا 50 گرافت یا 100 تار مو در هر سانتی متر که معادل 30درصد افزایش تراکم است). کاشت مو با تراکم زیاد رضایت بیشتر بیماران و و آسودگی خاطر پزشک را به ارمغان می آورد.

Scroll to Top