کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا

FIT


FIT

یک روش غیر جراحی محسوب می شود وتفاوت آن با روشهای دیگر در نحوه برداشت مو ها از ناحیه اهدایی می باشد .در این روش از ابزار فلزی خاصی به نام پانچ استفاده می شود .بعد از تراشیدن کامل مو ها ، در حالیکه بیمار گان مخصوص پوشیده است ودر وضعیت راحتی بر روی تخت قرار گرفته است .


با استفاده از سوزنهای مخصوص بی حسی منطقه ای ناحیه پوست سر انجام می شود . این سوزنها از نظر سایز مانند سوزنهای استفاده شده در طب سوزنی می باشو وتنها بخش درد ناک این روش کاشت مو ، انجام بی حسی می باشد که در مقایسه با دندانپزشکی درد آن کمتر است .موهای کاشته شده از چند ساعت بعد از پیوند شروع به رشد می کنند وبعد از 2-6 هفته به استراحت رفته وشروع به ریزش می کنند از آن پس رشد موها آغاز می شوند
 
 
مزایا :
 
آسیب کمتری به پوست سر وعروق واعصاب آن وارد می شود پس درد وناراحتی بعد از عمل کمتر است.
نیازی به بخیه زدن وبخیه کشیدن نمی باشد، جای زخم هم باقی نمی ماند.
می توان از موهای بدن هم برای انتقال به سر استفاده کرد.
معایب :
 
دوره درمان طولانی تر می باشد ونیازبه تکرار جلسات کاشت است.
در صورت استفاده از پانچ نامناسب احتمال باقی ماندن جای زخم بر روی پوست وجود دارد.
این روش کاملا وابسته به مهارت ، سرعت ودقت تکنسین کاشت دارد.
این روش با گرفتن مقدار کمی از خون شخص وجدا سازی پلاکت از خون همزمان با کاشت مو قابل انجام است .این روش احتمال بهبود ورشد را در جراحی کاشت مو افزایش می دهد همچنین قرمزی وزخمهای پس از عمل را کاهش می دهد.
 
گرافت برداشته شده وکاشته شده در یک جلسه کاملا به مهارت ،تجربه وسرعت کار مسئول کاشت دارد .بطوریکه در دستان ماهر در 10-8 ساعت 2500 تا 3000 تعداد گرافت (حدود 10000 تار  مو) برداشته وکاشته می شوند.

 

Scroll to Top